درباره قانون رنگ ها چه میدانید؟ (بخش اول)

 

درباره قانون رنگ ها چه میدانید؟ (بخش اول)

 در ادامه با کیــجانا همراه باشید.

رنگ و نور

تشخیص رنگ به وسیله نور صورت می گیرید. مسلماً در تاریکی مطلق، هیچ رنگی را نمی توان تشخیص داد. برای دیدن رنگ ها ما نیاز به چشمهای سالمی داریم، رنگها در پرتو نور امواجی از خود متصاعد می کنند که در حدقه چشم تجزیه شده و سپس به وسیله اعصاب بینایی منتقل به مغز گردیده و آنگاه باعث می شود که ما رنگها را درک کنیم.

برای اینکه رنگها خوب درک شوند عدسی چشم باید سالم باشد، کسانی که انحراف دید دارند، رنگها را نمی توانند تشخیص دهند همچنین کسانی که (کوررنگ) هستند تمام رنگها را اشتباه می بینند مثلا کسانی که (کور قرمز) یا (کور آبی) باشند تمام رنگها را به این دو رنگ می بینند، افراد پیری که چشمهایشان آب می آورد تشخیص رنگها مشکل صورت می گیرد.

تجزیه نور

چنانچه نور سفیدی از منشور بلوری عبور دهیم این نور سفید به هفت رنگ تجزیه می شود این هفت رنگ عبارتند از: قرمز، آبی، نیلی، نارنجی، زرد، سبز، بنفش.

نظریه رنگها

آگاهی از مفاهیم نظریه رنگ قبل از شروع به استعمال فراورده های رنگ کننده روی موهای مشتری، امری ضروری است. تنها از طریق آشنایی با این مفاهیم شما می توانید به نحوی کارآمد و با گزینش صحیح رنگ مو به فراخور هر مورد، مشکلات مشتری را از نظر رنگ مو برطرف نمایید.

قانون رنگها

با آگاهی از قانون رنگ میتوان به روابط میان رنگها پی برد. هنگامی که شما رنگها را درهم میامیزید، از تلفیق رنگهای یکسان همواره به نتایج مشابهی می رسید. آمیختن مقادیر مساوی از رنگهای سرخ و آبی همواره به رنگ بنفش، آمیختن مقادیر مساوی از رنگهای زرد و آبی همواره به رنگ سبز و آمیختن مقادیر مساوی از رنگهای سرخ و زرد همواره به رنگ نارنجی می انجامد. به همین دلیل این سیستم قانون رنگ نامیده میشود زیرا روابط میان رنگها به کرات مورد آزمایش قرار گرفته و صحت آن به اثبات رسیده است. یکی از دانشمندان آلمانی بنیانگذار قانون رنگهاست. این قانون همیشه مورد استفاده آرایشگرها چه در رنگامیزی و چه در موقع بی رنگ کردن مو ها قرار خواهد گرفت. آرایشگرانی که از این قانون مطلع باشند مسلما نتیجه کار آنها بسیار بهتر خواهد بود. این قانون شامل دو فرمول است.

فرمول اول: از ترکیب دو رنگ اصلی یک رنگ فرعی به وجود می آورد که این رنگ فرعی در مقابل رنگ اصلی دیگر قرار دارد مثل زرد که اگر با قرمز ترکیب شود رنگ نارنجی را بوجود می آمورد که این رنگ مقابل رنگ آبی است.

فرمول دوم: هر رنگ فرعی رنگ اصلی مقابل خودش را خنثی میکند چنانچه رنگ قرمز را با سبز که یک رنگ فرعی است ترکیب کنیم رنگ سبز خنثی خواهد شد. حال چنانچه رنگهای فرعی و اصلی را با هم ترکیب کنیم طبق قانون رنگها همدیگر را خنثی میکنند. البته باید در نظر داشت که هرکدام از این رنگها اگر قوی تر باشد رنگ ضعیفتر را از بین می برد و خود جانشین آن رنگ می شود. مثلا اگر بخواهیم یک رنگ سبز را خنثی ناییم باید یک رنگ قرمز مصرف کنیم. البته باید این رنگ قرمز سیرتر از رنگ سبز باشد تا سبز را از بین برده و خود جانشین سبز شود.

حنثی = قرمز + سبز

خنثی = آبی + نارنجی

خنثی = بنفش + زرد

رنگ خاکستری – رنگ خاکستری ترکیبی است از سفید و سیاه، رنگ خاکستری وقتی خیلی روشن باشد به رنگ سفید و وقتی خیلی تیره باشد به رنگ سیاه در می آید. رنگ خاکستری در موقع رنگ کردن، نقش مهمی را بازی میکند، رنگهای طبیعی همیشه دارای مقداری رنگ خاکستری هستند.

خاکستری = سیاه + سفید

قرمز روشن = قرمز + سفید

قرمز تیره = خاکستری + قرمز

اگر یک گل سرخ درمقابل نور سفید قرار بگیرد رنگهای خود را نشان می دهد. ساقه به رنگ سبز و گلبرگ ها به رنگ قرمز است. این گل سرخ در زیر اشعه قرمز، گلبرگهایش قزمزتر ولی ساقه سبز به رنگ سیاه در می آید و در زیر اشعه سبز گلبرگهایش به رنگ سیاه و ساقه به همان رنگ اصلی خود یعنی سبز نمایش داده می شود. طبق قانون رنگها سه رنگ اصلی وجود دارد.

۱- قرمز ۲- زرد ۳- آبی

بقیه رنگها، رنگهای ترکیبی یا فرعی می باشند که از ترکیب این سه رنگ بوجود آمده اند. مثلا:

نارنجی —> زرد + قرمز

بنفش —> آبی + قرمز

سبز —> آبی + زرد

( بخش دوم این مقاله را میتوانید از ایـنـجــا مطالعه کنید )

 

به دوستانتون اطلاع بدید!

دیدگاه های شما

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.