دربـاره قـانـون رنـگ ها چـه میدانیـد؟ (بخش دوم)

 

خصوصیات رنگهای اصلی

۱- سری رنگهای اصلی نسبت به رنگهای دیگر قدرت پوشش دادن موهای سفید را بیشتر دارند.

۲- دوام سری رنگهای اصلی به نسبت رنگهای دیگر بیشتر است

۳- سری رنگهای اصلی با تمام رنگها قابل ترکیب است ( مثلا اگر رنگی را کم داریم از رنگهای خالص دیگری میتوانیم کمک بگیریم).

۴- پایه تمام رنگها، سری اصلی هستند یعنی همه رنگها را از نظر پوشش و تیره و روشن بودن با رنگهای اصلی می سنجیم. رنگهای سرد از پایه خودشان (۱ تا ۵/۱) درجه تیره تر هستند. برعکس رنگهای گرم (۱ تا ۵/۱) درجه از پایه خودشان روشنتر هستند.

اگر سری رنگهای اصلی را در وسط قرار دهیم به عنوان پایه رنگ، رنگهای گرم ۱ تا ۵/۱ درجه روشن تر از پایه خود هستند و رنگهای سرد ۱ تا ۵/۱ درجه تیره تر از پایه خود

پس رنگ بلوند نقره ای ۱ تا ۵/۱ درجه از بلوند طبیعی تیره تر است و بلوند طلایی ۱ تا ۵/۱ درجه از بلوند طبیعی روشن تر. نتیجه میگیریم که رنگ بلوند طلایی دو درجه روشن تر از بلوند نقره ای است.

 

( بخش اول این مقاله را میتوانید از ایـنـجــا مطالعه کنید )

 

رنگهای اولیه

 رنگهای اولیه عبارتند از رنگدانه ای خالص یا اصلی (این رنگها را نمی توان از آمیختن رنگهای دیگر بدست آورد). رنگهای اولیه بر حسب ترتیب فزاینده شان عبارتند از: زرد، سرخ و آبی

آگاهی از ترتیب تسلط و اندازه رنگها برای درک مفاهیم نظریه رنگ ضروری می باشد. کلیه رنگهای دیگر از این سه رنگ اولیه پدید می آیند. رنگهای که در آن رنگ آبی تسلط دارد رنگهای سرد و رنگهایی که در آنها سرخ یا زرد تسلط دارد رنگهای گرم نامیده می شوند.

رنگ آبی، تیره ترین رنگ اولیه است. هنگامی که شما رنگ آبی را به مخلوط خود می افزایید، به رنگی تیره تر و سردتر دست می یابید. رنگ آبی یگانه رنگ اولیه سرد است و هنگامی که به هر یک از رنگهای اولیه، ثانویه یا ثالث افزوده شود همواره تسلط می یابد. رنگ جدیدی که بدین صورت به دست می آید رنگ سردی است. رنگ آبی رنگ سردی است و به هر رنگی که افزوده شود، به آن عمق یا تیرگی می بخشد. اندازه ملکولی و وزن این رنگدانه نیز عاملی مهم است که شایان توجه می باشد. در واقع، در میان رنگهای اولیه، بزرگترین وزن ملکولی و بیشترین غلظت پیگمانتاسیون از آن رنگ آبی است. بدین سبب، رنگ آبی در مقایسه با رنگهای دیگر در نزدیکی پوسته خارجی تار مو و درست زیر لایه کوتیکول قرار گرفته است. به هنگام اکسیداسیون تارهای مو (مانند فر زدن یا رنگ آمیزی گیسو) رنگ اولیه آبی به علت موضع سطحی خود زودتر از سایر رنگ های اولیه از ساقه مو زدوده می شود. هنگامی که تار مو توسط آمونیاک موجود در مایع فر کننده یا رنگ مو اکسیده می شود، ساقه مو به میزان کافی منبسط می شود. تا امکان اکسیداسیون رنگدانه آبی فراهم شود. در نتیجه این فرایند، رنگ گیسو عمق و خنکی خود را از دست می دهد و ته رنگ ناشی از دو رنگ اولیه دیگر یعنی سرخ و زرد پدیدار می گردد.

 

از دیدگاه وزن ملکولی، رنگ قرمز پس از رنگ آبی قرار دارد و همانند آن دارای وزن ملکولی و موضع قرارگیری مهمی در پوسته خارجی تار مو می باشد. به علت موضع خاصی که رنگ قرمز در پوسته اشغال می کند زدودن آن به هنگام روشن کردن گیسو به دشواری صورت می گیرد. رنگدانه سرخ حاوی درصد بالایی از گوگرد موجود در تارهای مو (به صورت پیوندهای گوگردی) می باشد و بدین خاطر نه تنها ار استحکام بالایی برخوردار است بلکه موفقیت بسیاری از فرآیندهای شیمیایی را نیز تضمین می کند.  نظر به اینکه رنگدانه سرخ در عمق بیشتری نسبت به رنگدانه آبی در تار مو قرار دارد، باید تار مو را به میزان و مدت زمان کافی منبسط نمود تا امکان اکسیداسیون ملکول سرخ و ناپدید شدن آن فراهم آید.

هنگامی که شما رنگ سرخ را به مخلوط رنگهای خود می افزایید رنگ بدست آمده پر مایه تر و گرمتر به نظر می رسد. بنابراین هنگامی که رنگ سرخ تار مو زدوده شود نه تنها از گرمی آن کاسته می شود بلکه تار مو به علت پدیدار شدن سومین رنگ اولیه یعنی زرد، روشنتر به نظر می رسد آخرین رنگ اولیه رنگ زرد است که عمیقتر از دو رنگ اولیه یاد شده در تار مو وجود دارد. بنابر دلایلی که در مورد رنگدانه سرخ برشمرده شد، زدایش کامل رنگدانه زرد، امری بسیار دشوار است. زدایش این رنگدانه که دیرتر از دو رنگدانه پیشین اکسیده می شود موجب نقصان چشمگیر یکپارچگی و استحکام تار مو می شود. مطمئن ترین و ساده تیرن روش زدایش کامل رنگدانه زرد استفاده از مایع سفید کننده است. زرد از سایر رنگ های اولیه سبکتر است. هنگامی که شما رنگ زرد را به مخلوط رنگ های خود می افزایید، رنگ به دست آمده روشنتر و درخشانتر به نظر می رسد. هنگامی که سه رنگ اولیه به نسبتهای مساوی حضور داشته باشند رنگ حاصل مشکی (در بالاترین غلظت خود) و ته رنگ خاکستری تا سفید ( در روشنترین سطح و شدت خود) می باشد. چنانچه سه رنگ اولیه به نسبت های نا مساوی مخلوط شوند بر حسب میزان رنگدانه موجود، رنگ قهوه ای خنثی یا بلوند به دست می آید. به عنوان مثال، اختلاط رنگهای اولیه به نسبت های نا مساوی نتایجی مختلف را فراهم می سازد. چنانچه نسبت رنگدانه سرخ بیش از سایر رنگدانه ها باشد رنگ قهوه ای مایل به سرخ و در صورت برتری رنگدانه زرد یا آبی به ترتیب رنگ قهوه ای طلایی و قهوه ای تیره عاید خواهد شد.

( بخش سوم این مقاله را میتوانید از ایـنـجــا مطالعه کنید )

 

به دوستانتون اطلاع بدید!

دیدگاه های شما

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.