۱۳۹۵-۰۵-۱۳
دوره آموزشی 10 مدل شینیون مو (دوره اول)

DVD آموزشی ۱۰ مدل شینیون مو

۱۳۹۵-۰۴-۲۹

DVD آموزشی ۱۰ مدل بافت مو