۱۳۹۵-۰۵-۱۳
دوره آموزشی 10 مدل شینیون مو (دوره اول)

دوره آموزشی ۱۰ مدل شینیون مو (دوره اول)

۱۳۹۵-۰۴-۲۹

دوره آموزشی ۱۰ مدل بافت مو (دوره اول)