آموزش شینیون حرارتی

۱۳۹۶-۱۰-۲۷
فیلم آموزش شینیون و بافت مو 28

فیلم آموزش شینیون و بافت مو مدل ۲۸