آموزش شینیون نیمه باز

۱۳۹۶-۱۲-۰۵
آموزش بافت مو-مدل شینیون مو

فیلم آموزش شینیون و بافت مو مدل۲۲۴

۱۳۹۶-۱۲-۰۵
فیلم آموزش شینیون نیمه باز

فیلم آموزش شینیون و بافت مو مدل۲۲۳