۱۳۹۵-۱۰-۱۲
فیلم آموزش شینیون و بافت مو 4

فیلم آموزش شینیون و بافت مو مدل ۴

۱۳۹۵-۱۰-۱۲
فیلم آموزش شینیون و بافت مو 3

فیلم آموزش شینیون و بافت مو مدل ۳

۱۳۹۵-۱۰-۱۱
فیلم آموزش شینیون و بافت مو 1

فیلم آموزش شینیون و بافت مو مدل ۱