۱۳۹۵-۱۰-۱۳
فیلم آموزش شینیون و بافت مو کودک 3

فیلم آموزش شینیون و بافت مو کودک ۳

۱۳۹۵-۱۰-۱۲
فیلم آموزش شینیون و بافت مو کودک 1

فیلم آموزش شینیون و بافت مو کودک ۱

۱۳۹۵-۱۰-۱۲
فیلم آموزش شینیون و بافت مو 16

فیلم آموزش شینیون و بافت مو مدل ۱۶