۱۳۹۶-۱۱-۱۱

فیلم آموزش شینیون و بافت مو مدل۱۴۸

۱۳۹۶-۱۱-۱۱

فیلم آموزش شینیون و بافت مو مدل۱۴۳

۱۳۹۶-۱۰-۲۸

فیلم آموزش شینیون و بافت مو مدل ۱۱۹